Asociația Sustainable Lifestyle

Sediu social: Calea Moșilor, nr. 233, bl. 41, sc. 1, ap. 24, sector 2, București

CUI: 35470773

Cont bancar: RO75RNCB0088149218240001, deschis la Banca Comercială Română

 

Președinte: Bianca Dumitru- bianca.dumitru@sustainablelifestyle.ro

Vice-președinte: Gabriel Moncea- gabriel.moncea@sustainablelifestyle.ro

Vice-președinte: Roberta Popescu- roberta.popescu@sustainablelifestyle.ro